Author name: admin

służebność przesyłu - blog o nieruchomościach

Na czym polega służebność przesyłu?

Na czym polega służebność przesyłu? Służebność jest istotnym elementem prawa nieruchomości, który reguluje prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości w stosunku do innych osób. Istnieje kilka rodzajów służebności, takich jak służebność gruntowa, służebność osobista i służebność przesyłu. Każdy rodzaj służebności ma swoje specyficzne cechy i zakres. Zrozumienie różnych rodzajów służebności jest istotne dla właścicieli nieruchomości i […]

Na czym polega służebność przesyłu? Read More »

jak sprawdzić działkę budowlaną

Co powinno się sprawdzić przed zakupem działki budowlanej? (1/3)

Co powinno się sprawdzić przed zakupem działki budowlanej? (1/3) Przed zakupem działki istotne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy, która obejmuje sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego i innych parametrów działki. Jest to niezwykle istotne ze względu na szereg czynników, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie i wartość nieruchomości. Omówimy co należy sprawdzić i dlaczego dokładne zbadanie tych parametrów

Co powinno się sprawdzić przed zakupem działki budowlanej? (1/3) Read More »

działka budowlana - co sprawdzić

Co oznacza pojęcie działki budowlanej?

Co oznacza pojęcie działki budowlanej? Zostało ustalone w piśmiennictwie, że działka budowlana to nieruchomość przeznaczona do zabudowy, na której można legalnie budować domy, budynki mieszkalne lub komercyjne. Działka budowlana powinna spełniać określone wymagania, takie jak dostęp do drogi publicznej, infrastruktura techniczna oraz być zgodna z przepisami planowania przestrzennego, jaka natomiast jest definicja działki budowlanej? Sprawdzenie

Co oznacza pojęcie działki budowlanej? Read More »

służbność gruntowa - blog nieruchomości

Służebność gruntowa – istota, powstanie i znaczenie

Służebność gruntowa – istota, powstanie i znaczenie W dziedzinie prawa nieruchomości istnieje wiele różnych instytucji i praw, które regulują relacje między właścicielami nieruchomości. Są to na przykład służebności, które reguluje kodeks cywilny. Rozróżniamy trzy rodzaje służebności: – służebności gruntowe – służebności osobiste – służebności przesyłu Forma ustanowienia służebności gruntowej Służebność gruntowa może powstać na kilka

Służebność gruntowa – istota, powstanie i znaczenie Read More »

służebność osobista- służebność mieszkania

Służebność osobista w pytaniach i odpowiedziach

Służebność osobista w pytaniach i odpowiedziach Kodeks cywilny reguluje trzy rodzaje służebności: – służebności gruntowe – służebności osobiste – służebności przesyłu Co to jest służebność osobista? Służebność osobista jest jednym z rodzajów służebności, które są uregulowane w prawie cywilnym. Jest to prawo, które przysługuje określonej osobie fizycznej (uprawnionemu) do korzystania z nieruchomości lub cudzej rzeczy

Służebność osobista w pytaniach i odpowiedziach Read More »

umowa najmu okazjonalnego w Rybniku

Umowa najmu okazjonalnego w pytaniach i odpowiedziach

Umowa najmu okazjonalnego w pytaniach i odpowiedziach Co to jest umowa najmu okazjonalnego? Umowa najmu okazjonalnego to umowa regulująca wynajem nieruchomości na czas określony, która daje większe uprawnienia i ochronę dla wynajmującego w porównaniu do zwykłej umowy najmu. W umowie najmu okazjonalnego najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji, co oznacza, że w przypadku naruszenia postanowień umowy,

Umowa najmu okazjonalnego w pytaniach i odpowiedziach Read More »

Inwestycje w biurze nieruchomości w Rybniku

Jak inwestować w nieruchomości

Jak inwestować w nieruchomości Inwestowanie w nieruchomości jest jednym z najpopularniejszych sposobów pomnażania kapitału. Jednak, aby odnieść sukces jako inwestor nieruchomościowy, konieczne jest przemyślane podejście i uwzględnienie kilku kluczowych czynników. Oto rozwinięcie artykułu na temat inwestowania w nieruchomości i wskazówki, które warto wziąć pod uwagę. Analiza lokalnego rynku nieruchomości Pierwszym krokiem, o którym warto wspomnieć,

Jak inwestować w nieruchomości Read More »

najważniejsze informacje o księdze wieczystej

Najważniejsze informacje o księdze wieczystej

Najważniejsze informacje o księdze wieczystej Księga wieczysta jest nieodłącznym elementem obrotu nieruchomościami, zapewniając przejrzystość i pewność prawna. Jest to oficjalny rejestr, w którym gromadzone są informacje dotyczące nieruchomości. Księgi wieczyste są prowadzone aby osoba mająca interes prawny miała możliwość sprawdzenia stanu prawnego danej nieruchomości. Wpisy w księdze wieczystej wskazują prawa własności, hipoteki, służebności czy inne

Najważniejsze informacje o księdze wieczystej Read More »

nieruchomość w Rybniku

Dlaczego nieruchomość nie sprzedaje się

Dlaczego nieruchomość nie sprzedaje się Sprzedaż nieruchomości to proces, który często wiąże się z pewnymi wyzwaniami i nie zawsze jest możliwe osiągnięcie szybkiego rezultatu. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na tempo sprzedaży i utrudniać realizację tego celu. Ważne jest zrozumienie tych czynników i podejmowanie odpowiednich działań w celu zwiększenia szans na sprzedaż nieruchomości w

Dlaczego nieruchomość nie sprzedaje się Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top