Służebność gruntowa – istota, powstanie i znaczenie

W dziedzinie prawa nieruchomości istnieje wiele różnych instytucji i praw, które regulują relacje między właścicielami nieruchomości. Są to na przykład służebności, które reguluje kodeks cywilny.

Rozróżniamy trzy rodzaje służebności:

– służebności gruntowe

służebności osobiste

służebności przesyłu

Służebność gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym, które polega na tym, że jedna nieruchomość (nieruchomość obciążona) służy drugiej nieruchomości (nieruchomość władająca) w określony sposób. Jest to zatem pewne uprawnienie, które przysługuje właścicielowi nieruchomości władającej, a obciąża właściciela nieruchomości obciążonej.


służbność gruntowa - blog nieruchomości

Forma ustanowienia służebności gruntowej

Służebność gruntowa może powstać na kilka sposobów:

  1. Ustanowienie na podstawie umowy: Najczęstszym sposobem powstania służebności gruntowej jest zawarcie umowy między właścicielem nieruchomości obciążonej a właścicielem nieruchomości władającej. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa powinna precyzyjnie określać prawa i obowiązki stron oraz zakres korzystania z nieruchomości obciążonej.
  2. Ustanowienie na podstawie orzeczenia sądowego: W niektórych przypadkach służebność gruntowa może powstać na podstawie orzeczenia sądowego. Może to nastąpić w wyniku rozstrzygnięcia sporu między stronami dotyczącego ustanowienia służebności.
  3. Ustanowienie na podstawie decyzji organu administracji: Organ administracji, na przykład podczas planowania przestrzennego, może zostać ustanowiona służebność gruntowa na podstawie decyzji. Decyzja ta może być wydana w celu realizacji planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku potrzeb publicznych. Organ administracji powinien dokładnie określić zakres służebności, jej czas trwania i inne istotne warunki.
  4. Ustanowienie na podstawie zasiedzenia: Służebność gruntowa może powstać na podstawie zasiedzenia. Zasiedzenie w tym przypadku to długotrwałe i nieprzerwane korzystanie z nieruchomości obciążonej przez właściciela nieruchomości władającej bez sprzeciwu właściciela obciążonego.

Przykłady służebności gruntowej

  • parkowania pojazdu na cudzej działce,
  • korzystania ze studni sąsiada
  • ustawienia urządzeń reklamowych
  • podłączenie do mediów

To są tylko przykłady których można wymienić bardzo dużo, jednak najczęściej spotykanym przykładem służebności gruntowej jest służebność przejazdu i przechodu zwaną inaczej służebnością drogi.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!
Scroll to Top